Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

38 Spotřebitelské výrobky ostatní

V této sekci budeme podávat o procesech zapojení spotřebitelů v sektorech, které nejsou popsány ve specificky uvedených sekcích (výrobky pro děti, domácí spotřebiče ad.). 

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ