Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Semináře

V rámci projektu byly formou seminářů podpořeny dvě oblasti zájmu spotřebitelů: bezpečný provoz dětských hřišť a přístupnost výrobků a služeb pro zranitelné spotřebitele.

Sdružení českých spotřebitelů zorganizovalo v regionech ČR tři semináře zaměřené na význam norem pro bezpečnost dětských hřišť a sportovišť a podporu značky kvality pro dětská hřiště. Informace o přípravě a realizaci seminářů jsou vystaveny Zde.

Tématem druhého semináře, či konference byl význam technických norem pro zvláště zranitelné spotřebitele. Bližší informace jsou vystaveny Zde.