Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Publicita projektu

Projekt byl a je zviditelňován v řadě aktivit a výstupech projektu. 

Děje se tak prostřednictvím těchto stránek, neboť dotace umožnila jejich další rozvoj. SČS vydalo několik důležitých publikací. Doplňujícím nástrojem byly tiskové zprávy pro média.

Kromě souhrnných informací o projektu Zde - byla na tyto webové stránky umístěna řada informací členěných podle jednotlivých sektorů a oblastí normalizace, ve vztahu ke spotřebitelským zájmům. Pro přehlednost uvádíme rozcestník na ně Zde.

Co se vydávání publikací týče, ediční projektový plán zahrnoval podporu tisku více témat.

Bylo realizováno vydání osvětové publikace Obouváme správně své děti? Tiskovina byla distribuována rodičům prostřednictvím mateřských školek a vystavena v e-formě je Zde.

Projekt dále podpořil vydání tří tiskovin na téma kvality potravin. Publikace byly vydány v rámci edice „Jak poznáme kvalitu?“. Jedná se o komodity Tuky a oleje, O lahůdkách pro spotřebitele a Hovězí a vepřové maso. Tiskoviny o potravinách jsou k dispozici na stránkách SČS Zde.

Tématem další publikace byl vztah technické normy a zvláště zranitelného spotřebitele. Byla distribuována při příležitost národní konference, organizované s podobným záměrem. Publikace je vystavena Zde.

Poslední tiskovina vznikla na téma zviditelnění významu norem k ochraně bezpečnosti dětí, a sice na konkrétní  téma dětských autosedaček. Publikace je vystavena Zde.

K projektu připravilo SČS článek a inzertní upoutávku do časopisu Perspektivy kvality (1/2016) a postupně vydalo tiskové zprávy k různým výstupům projektu. Jsou uveřejňovány v aktualitách na kmenovém webu SČS (Zde).