Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Normalizační témata 

V této sekci uvádíme blíže témata řešená Sdružením českých spotřebitelů a Kabinetem pro standardizaci v rámci národního plánu pro zapojení do standardizace. 

Národní plán pro roky 2015 a následující je k dispozici Zde, v průběhu realizace projektu byl v prvním pololetí 2016 přijat nový plán na roky 2016 a následující - Zde.

Konkrétní témata zapojení spotřebitelů do normalizačních procesů jsou rozvedena na stránkách Zde, v následující struktuře:

 

01-Politiky-procesy-plány, obsahuje např.: 

a) Politiky-koncepce

b) Plánování

10 Chování trhu I, obsahuje např.:

12 Vnitřní trh EU

13 Společ. odpovědnost

14 Zranitelní spotřebitelé

30 Normalizace - výrobky, obsahuje např.:

31 Obecná bezpečnost

32 Výrobky pro děti

33 Domácí spotřebiče

40 Normalizace - služby I, obsahuje např.:

41 Obecná bezpečnost služeb

43 Turistické služby

44 Finanční služby

50 Normalizace - služby II, obsahuje např.:

51 Veřejné služby

53 Dopravní služby

54 Inteligentní komunita

55 ITC služby

60 Kvalita - jakost, obsahuje např.:

63 Metrologie

70 Třetí strana, obsahuje např.:

Označení CE

Kabinet ve spolupráci s SČS vydávají elektronický žurnál s novinkami o zapojení spotřebitelů do normalizace. Vychází jako čtvrtletník. K dipozici je Zde.