Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

13 Společenská odpovědnost organizací - zapojení spotřebitelů 

Tzv. 'CSR' - společenská odpovědnost organizací - je již zřejmě evergreenem. Společnosti se předhánějí ve svých PR modelech, jak moc jsou společensky zodpovědné, vlády tyto modely podporují,...

Spotřebitelé jsou však obezřetní. Pojem by se neměl devalvovat, obsah třeba hlídat. Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci zde zaměřují své úsilí na analýzu dokumentů, které  se vztahují k tomuto tématu s cílem osvěty spotřebitelů a dosažení náležitého zohlednění ochrany spotřebitelů v normativních dokumentech vytvářených k CSR.

SČS se zapojilo do přípravy Národního akčního plánu CSR, který je vystaven Zde, a stalo členem Národní platformy CSR - Zde.

Dále přikládáme aktuální texty Rady kvality ve vztahu k ceně pro CSR - Zde a  Zde. Zejména zde nabízíme expertní zprávu k citovaným dokumentům - Zde.

Lidský faktor: Lidský faktor je neodmyslitelným přínosem – je vlastně nejhodnotnějším aktivem v organizaci a jako s takovým by se s ním mělo zacházet. Respektováním tohoto základního principu organizace i lidé, kteří pro ně pracují, můžou čerpat z dobře nastaveného a funkčního vzájemného vztahu. Norma týkající se této oblasti – BS 76000 - Zde pomáhá organizacím v nastavení a vytvoření takého prostředí. Norma je prospěšná nejen pro personalisty ve větších organizacích – ale také pro každou organizaci, která má své zaměstnance, dobrovolníky, či další personál.