Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Univerzální nabíječky pro mobilní telefony a jiná přenosná zařízení – nový vývoj s podporou technických norem

V průběhu roku 2022 se Kabinet pro standardizaci zabýval tématem univerzálních nabíječek pro mobilní zařízení s cílem na tomto příkladu zviditelnit úlohu technických norem. Projekt podpořily v různých fázích Česká agentura pro standardizaci a Rada kvality ČR. Podrobný popis následuje.

Nejdříve ale aktuální zpráva, doplněná 7. prosince 2022: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2380 ze dne 23. listopadu 2022, kterou se mění směrnice 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh, a zavádí požadavky na řešení „společného nabíjení“, byla uvedeného dne zveřejněna v Úředním věstníku EU. Text najdete na adrese Zde. Legislativní proces popisovaný v dalším byl tímto aktem završen. Procesy standardizační a uplatňování předpisů a norem jsou úkoly pro příští období ...

A nyní tedy zpět k výstupům projektů 2022:

  • Studie s podporou České agentury pro standardizaci, 2022  - Zde.
  • Publikace s podporou Rady kvality ČR, 2022 - Zde.
  • Tisková zpráva k tématu Zde.

Souhrnná informace k projektu "Univerzální nabíječky pro mobilní telefony a jiná přenosná zařízení – nový vývoj s podporou technických norem"

Po mnoho let evropští uživatelé – koneční spotřebitelé i drobní podnikatelé a živnostníci různými cestami a prostřednictvím různých platforem vyzývají výrobce, aby zajistili společné externí napájení pro mobilní telefony a další zařízení.

Přestože k určitému pokroku během let došlo, i v současnosti přetrvává přehršel různých typů nabíječek – a to nejenom napříč výrobních značek, ale překvapivě (?) i v rámci produkce jednotlivých výrobců. To představuje zbytečné náklady pro uživatele při jejich přímém (či implikovaném) nákupu a samozřejmě s dopady udržitelnost a životní prostředí – ve vztahu při získávání surovin pro jejich konstrukci a při jejich likvidaci.

Koneční uživatelé proto v minulých letech vítali iniciativy Evropské komise spočívající v návrzích na změnu směrnice o rádiových zařízeních (2014/53/EU) a výsledky tohoto procesu, který na podzim roku 2022 vrcholí.

Lapidárně řečeno, naznačený vývoj znamená zavedení harmonizovaných opatření k uvádění na trh univerzálních nabíjecích souprav k mobilním zařízením, a tedy i možnost jejich odděleného prodeje, včetně poskytování náležitých informací při prodeji.

Taková harmonizace by však byla neúplná, pokud by nebyla spojena s požadavky týkajícími se kombinovaného prodeje rádiových zařízení a jejich nabíječek a informací, které mají být poskytovány koncovým uživatelům. Roztříštěnost přístupů mezi členskými státy, pokud jde o uvádění dotčených kategorií nebo tříd rádiových zařízení a jejich nabíjecích zařízení na trh, by bránila přeshraničnímu obchodu s těmito výrobky, například tím, že by hospodářské subjekty musely své výrobky přebalovat v závislosti na členském státě, do kterého mají být výrobky dodány. To by následně vedlo ke zvětšení komplikací pro spotřebitele a ke vzniku zbytečného e-odpadu, což by vyvážilo výhody plynoucí z harmonizace nabíjecího rozhraní a komunikačního protokolu pro nabíjení. Je proto nezbytné stanovit požadavky, které zajistí, aby koncoví uživatelé nebyli nuceni kupovat nové nabíjecí zařízení při každém nákupu nového mobilního telefonu nebo podobného rádiového zařízení. Aby byla zajištěna účinnost těchto požadavků, měli by koncoví uživatelé při nákupu mobilního telefonu nebo podobného rádiového zařízení obdržet nezbytné informace týkající se nabíjecích charakteristik.

V červnu 2022 došlo k přelomové dohodě mezi odpovědnými institucemi EU (Komise, Rada, Parlament) o konečném znění revize směrnice. Konečný návrh tak bude prakticky plně respektovat očekávání spotřebitelů. K finální kompromisní dohodě pak došlo v létě t.r.

Významnou úlohu v implementaci harmonizujícího rámce bude sehrávat i standardizace.

Port USB Type-C bude novým povinným standardem pro přenosná zařízení a v budoucnu bude zajištěna harmonizace i pro bezdrátové nabíjení. Instituce EU se zejména dohodly na rozšíření působnosti návrhu Evropské komise, takže finálně harmonizace zahrnuje následující mobilní zařízení:

Ruční mobilní telefony, tablety, digitální fotoaparáty, sluchátka všechny typy – včetně souprav s mikrofonem (headsets) či bezdrátových typů (earbuds), ruční videoherní konzole, přenosné reproduktory, elektronické čtečky, klávesnice, myši, přenosné navigační systémy, notebooky.

Výjimky se mají vztahovat pouze na zařízení, která jsou příliš malá na to, aby měla port USB Type-C, jako jsou chytré hodinky, sledovače zdraví a některé druhy sportovního vybavení.

Uvedené instituce se také shodly na jasných informacích a označení pro spotřebitele na nových zařízeních o možnostech nabíjení a také o tom, zda výrobek obsahuje nabíječku, v souladu s ustanoveními o „unbundlingu“, což je oddělený prodej telefonu (mobilního zařízení) a nabíječky.

To má napomoci spotřebiteli vyhnout se zmatkům a usnadnit jeho rozhodování o nákupu. Spotřebitel totiž často vlastní několik různých zařízení a ne vždy proto potřebuje další nabíječky.

V budoucnu, po posouzení Komisí, by se oddělený prodej výrobku a nabíjecí soupravy mohl stát standardem.

Cílem dohody je také zabránit nové fragmentaci trhu s bezdrátovým nabíjením tím, že požádá evropské normalizační organizace, aby vypracovaly harmonizované normy pro bezdrátové nabíjení.

Dosažená dohoda plně odráží postoj spotřebitelů (ANEC) k harmonizaci univerzálních nabíječek. Tato revize je součástí širšího úsilí EU řešit udržitelnost produktů, zejména elektroniky na trhu EU, a snížit elektronický odpad.

Nová regulace vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku a její ustanovení se stanou účinnými po 24 měsících.

Na vyhrazené tiskové akci evropský komisař Thierry Breton řekl: „Je to skvělý den pro spotřebitele a životní prostředí“.

Nyní bude důležité začít včas informovat spotřebitele o jejich nových právech a příležitostech.