Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

35 Léčiva

O významu léčiv pro spotřebitele není třeba pochybovat. Jedná se o velmi regulovanou oblast, kde ovšem zůstává mnoho prostoru pro interpretaci a uplatňování práva.

Sdružení českých spotřebitelů nemá dostatečné finanční a technické kapacity, aby se farmakům mohlo věnovat systematicky. Řadu problémů si ovšem uvědomujeme, zmiňme namátkou velký problém, totiž že v doplňcích stravy, což je kategorie potravin, jsou - více méně běžně - aplikovány účinné látky schválené jako léčiva. Naše zodpovědné orgány proti tomu nijak nezakročují, v rozporu s naší interpretací evropské legislativy.