Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

38 Spotřebitelské výrobky ostatní

V této sekci budeme podávat o procesech zapojení spotřebitelů v sektorech, které nejsou popsány ve specificky uvedených sekcích (výrobky pro děti, domácí spotřebiče ad.).