Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

14 Zranitelní spotřebitelé - zapojení do normalizace 

Ochrana zájmů zvláště zranitelných spotřebitelů se promítá do všech normalizačních témat. Náš program priorit však tuto oblast specificky vyjímá i jako samostatné téma. Zahrnuje děti, zdravotně postižené osoby i seniory.

Hned z kraje roku 2016 bylo téma zranitelného spotřebitele zviditelněno otevřeným dopisem s apelem dvacítky evropských subjektů, aby přístupnost byla náležitě zajištěna v připravované směrnici EU o přístupnosti webových stránek veřejných subjektů. Text dopisu v překladu i v originále nabízíme Zde.

Ve vztahu k našim aktivitám směrem k seniorům odkazujeme na náš web senior-ombudsman Zde

Souhrn normalizačních témat za rok 2016 nabízíme Zde, za rok 2015 Zde

Připomínáme dokument o e-přístupnosti - Zde; Dokument – navazuje na aktuální témata řešená na evropském fóru ohledně e-přístupnosti, které se konalo v březnu 2014 v Paříži. Tehdy vyjádřili své názory na e-přístupnost odborníci, členové asociací z celého světa. Dokument rovněž obsahuje příspěvek ze strany ANEC na téma "Jak můžeme standardy a právní předpisy naplnit potřeby všech spotřebitelů".

 

Ze starších informací:

Situace a výhled - "stříbrná ekonomika" (2014)

Podíl starších osob roste rychlejším tempem, než kterákoli jiná věková skupina. Navíc starší lidé představují na trhu významný podíl obyvatel s nerovným podílem příjmů. Bohužel, normy se často zaměřují na běžné spotřebitele, a ne vždy řeší potřeby spotřebitelů s omezenými schopnostmi pohybu a orientace.

Normy přitom určují způsob, jakým je výrobek konstruován nebo služba poskytována ještě před jejich uvedením na trh.

V přílohách nabízíme stanovisko ANEC k tématu stříbrné ekonomiky Zde; nabízíme alespoň krátkou sumarizaci v češtině - Zde.

Dále přikládáme krátkou prezentaci k aktivitám evropských spotřebitelů v roce 2014 vedených pod sloganem "Design for all" - Zde.

Poslanci hlasovali pro přístupnost internetu pro všechny (2014)

Plenární zasedání Evropského parlamentu v únoru 2014 odhlasovalo velkou většinou doplnění nově přijímané směrnice o přístupnosti webových stránek orgánů veřejného sektoru. To přineslo výrazné zlepšení legislativního návrhu Evropské komise, pokud jde o přístupnost veřejných webových stránek. V souladu s návrhy ANEC má regulace usnadnit přístup pro všechny spotřebitele bez ohledu na jejich věk a schopnosti a možnosti, má zajistit přístup z kapesních mobilních zařízení a mobilních aplikací, i zvýšené vynucovací opatření. Je důležité, že navrhovaná legislativa má být realizována prostřednictvím norem. (aktualizace: květen 2014).  

 

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ