Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Národní konference 2016 na téma zranitelný spotřebitel a normy

Program konference, pořádané Sdružením českých spotřebitelů v rámci projektu Fondu Partnerství, švýcarsko-české spolupráce a ve spolupráci s Kabinetem pro standardizaci, o.p.s. a dalšími partnery, je k dispozici Zde

Konferenční materiály jsou vystaveny Zde, závěry z konference jsou k dispozici Zde.

Národní konference pod názvem Význam technických norem pro zvláště zranitelné spotřebitele se zaměřila na vymezení pojmu zranitelného spotřebitele a zohlednění potřeb zranitelného spotřebitele v normách a technických předpisech včetně konkrétních příkladů. Konference byla určena  ke zviditelnění technické normalizace a její úlohy pro specifickou skupinu spotřebitelů a uživatelů výrobků a služeb.

Na setkání primárně určeného pro pracovníky státní správy, národní centra pro technickou normalizaci, profesní svazy, spotřebitelské organizace, asociace zdravotně postižených osob aj. vystoupí odborníci z ÚNMZ, Českého akreditačního institutu, Národní rady osob se zdravotním postižením, SČS a další.

Akce se konala ve čtvrtek 5. května 2016 v konferenčním sále v prostorách Hospodářské komory hl. m. Prahy, Nám. Fr. Kafky 7, Praha 1. Následovala tisková konference.

Prezentace:

Ing. Andrea Peková, ÚNMZ: Příklady zohlednění potřeb zranitelných spotřebitelů v technických normách - Zde

Ing. Dagmar Lanzová, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR: Přístupnost prostředí a ČSN - Zde 

Magdalena Bambousková, Dis., CIMTO, s.r.o.: Obaly na nebezpečné věci ve vztahu k dětem a seniorům - Zde

Tomáš Belinger, Martin Burian, VARI, a.s.: Zkušenosti aplikace technických norem z praxe - normy v zahradní technice a jejich harmonizace v rámci EU - Zde 

Petr Kumstát, AVAZ Děčín, Centrum služeb a pomoci: Zkušenosti aplikace technických norem z praxe - Zde

Ing. Milan Badal, Český institut pro akreditaci, o.p.s.: Úloha ČIA při zajištění kvality posouzením třetí stranou - Zde

Ing. Libor Dupal, SČS: Normativní metodiky pro zajištění přístupnosti v normách - zkušenosti a praxe - Zde

Mgr. Věra Strnadová, Ing. Martin Novák: Bariéry z pohledu osob se sluchovým postižením - Zde

.

V této souvislosti byla rovněž vydána tisková zpráva - Zde .