Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Kulatý stůl pro standardizaci dětských hřišť, sportovišť a podobných zařízení

Sdružení českých spotřebitelů organizovalo kulatý stůl zainteresovaných stran se zaměřením na neutěšenou situaci ohledně nezpečnosti dětských hřišť, sportovišť a jiných zařízení pro volný čas zejména dětí a mládeže. Cílem byla diskuse, jak využít prostředky standardizace. Téma bylo diskutováno z hledisek

  • uvádění výrobků a zařízení na trh a do provozu a
  • provozu.

Zejména chybí pravidla pro provoz těchto zařízení. Bylo dohodnuto, že bude vyvinuto úsilí na zvýšení úlohy a účinosti samoregulace, včetně dobrovolné certifikace. Budou ovšem učiněny i kroky k určité regulaci provozu služeb v této oblasti.

Zápis z jednání kolem kulatého stolu: Kulaty-sul-_zapis.pdf