Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Rukověť spotřebitelského Kabinetu

Klíčový dokument připravený v rámci projektu podporovaného norskou vládu zahrnuje komplexně popis činností Kabinetu pro standardizaci s cílem profesionálního zapojení spotřebitelů - Model_Guide_Version_4_cz_en.pdf.