Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Seminář normy 2009

Dne 6. října 2009 se konal v prostorách ÚNMZ v Biskupském dvoře v rámci projektu na vytvoření modelu na zapojení spotřebitelů do standardizace seminář Technické normy a očekávání spotřebitelů. Byl určený pro Centra technické normalizace a zaměřený na téma podpory zapojení spotřebitelů do standardizace. V jeho rámci byl představen model na zapojení spotřebitelů včetně spotřebitelského Kabinetu pro standardizaci.

Program

Programapozvanka_8.pdf

Záštita

Podpora konání semináře a záštita nad ním byla vyjádřena ze strany předsedy ÚNMZ, Ing. Milana Holečka, který přednesl úvodní slovo.

Účast, registrace

Presencni-listina-seminar.pdf

Prezentace

Závěry ze semináře

Seminář dne 6.10.2009 úspěšně proběhl za účasti cca 50 osob zastupujících strany zapojené do standardizačních procesů, včetně center technické normalizace, subjektů pro posuzování shody, ministerstev, Hospodářské komory ČR, nevládních organizací aj. Bylo nám ctí přivítat zahraniční hosty: Prezidenta Anec a předsedu Spotřebitelského výboru DIN (Něm) p. Prof. Lothara Maiera, pí Merete H. Murvold zastupující partnera projektu (Nor), pí Danu Kissinger-Matray zastupující ISO COPOLCO a p. Steffena E. Milnera ze sekretariátu EFTA. Děkujeme českým prezentujícím za podnětné příspěvky.

Přikládáme: