Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Seminář 2010 - Bezpečnost dětských hřišť

Sdružení českých spotřbitelů ve spolupráci s partnery pořádá v mezinárodní seminář BEZPEČNOST DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A SPORTOVIŠŤ“ (PRAVIDELNÝMI NEZÁVISLÝMI TECHNICKÝMI KONTROLAMI S VYUŽITÍM TECHNICKÉ NORMALIZACE K VYŠŠÍ BEZPEČNOSTI).

  • Různé subjekty budují a provozují hřiště a sportoviště využívané dětmi a mládeží;
  • Již při uvedení takových zařízení do provozu zjišťujeme mnohé případy technických nedostatků i montážních závad, které činí zařízení nebezpečnými pro děti; ale i běžným užíváním a opotřebením herních a sportovních prvků může docházet a dochází k takovým změnám jejich vlastností, že se pro uživatele mohou stát nebezpečnými;
  • Co mohou provozovatelé hřišť a sportovišť učinit, aby zajistili bezpečnost služeb, které poskytují?
  • Tam kde není zavedena regulace, účinně napomáhají technické normy; jaké požadavky stanovují? Soulad s požadavky norem ověří pravidelné odborné technické kontroly;
  • Napomoci má nová značka kvality: Hřiště-sportoviště-tělocvična - ověřený provoz.

Seminář ser konal dne 5. 11. 2010, 9:00 - 13:00 h, Konferenční sál Hospodářské komory ČR /Chamber of Commerce, Freyova 27/82, 190 00 Praha 9 - Vysočany. Podrobnosti viz Zde.