Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

39 Obaly a balení

Obaly a balení jsou významným předmětem standardizačních i regulačních aktivit . Nemohou proto být mimo zorné pole aktivit Sdružení českých spotřebitelů a Kabinetu pro standardizaci ...