Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

a) Snadnost otevírání obalů pro seniory   

Aspekt přijatelnosti obalu pro zákazníka je aktuálním předmětem zájmu Sdružení českých spotřebitelů (SČS) a Kabinetu pro standardizaci (KaStan).  V letech 2016 a 2017 se věnujeme průzkumům a normalizaci snadnosti otevírání obalů dostupných na trhu v ČR.

V roce 2016 se naše komunikace zaměřovala na spotřebitele a zejména na populaci starších osob a seniorů. V průzkumu jsme si ověřili, že tyto osoby mají značné problémy výrobky otevřít. Výsledky průzkumu jsme zveřejnili a jsou stále přístupné Zde.

V roce 2017 SČS a KaStan přistoupily k tématu na odbornější úrovni, a to k řešení této otázky ve vztahu k operátorům na trhu. V rámci kampaně jsme provedli průzkum trhu, kdy jsme se tázali výrobců, prodejců a poskytovatelů služeb v rámci infrastruktury kvality, jak závažně téma otevíratelnosti obalů vnímají oni, a to ve vztahu ke starším osobám, osobám se zdravotním postižením či dalším osobám, které mají méně fyzické síly nebo šikovnosti k úkonům, kterých je při otevírání obalů třeba, a také jaké jsou jejich záměry v tomto ohledu do budoucna. Součástí kampaně byla i diskuze se zainteresovanými stranami u kulatého stolu a vybrané výsledky průzkumu jsme prezentovali i českým médiím.

Tisková zpráva k vyhodnocení průzkumu za rok 2017 je vystavena Zde.

Závěrečná zpráva je Zde.