Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Rukověť spotřebitelského Kabinetu

Klíčový dokument připravený v rámci projektu podporovaného norskou vládu zahrnuje komplexně popis činností Kabinetu pro standardizaci s cílem profesionálního zapojení spotřebitelů - Model_Guide_Version_4_cz_en.pdf.

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ