Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Normalizační témata pro zapojení do standardizace 

V této sekci uvádíme blíže témata řešená Sdružením českých spotřebitelů a Kabinetem pro standardizaci v rámci národního plánu pro zapojení do standardizace. 

Národní plán pro roky 2015 a následující je k dispozici Zde. Na poč roku 2016 bude dokončena aktualizovaná verze programu k zajištění udržitelnosti do dalšího období.

Realizace konkrétních témat zapojení spotřebitelů do normalizace podpořené prostředky švýcarsko-české spolupráce  je rozvedena na stránkách s adresou www.top-normy.cz/temata-normalizace.