Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Dětská obuv

Jedním z témat řešení projektu podpořeného švýcarskou vládou a zaměřeného na zapojení spotřebitelů do normalizace je bezpečnost - zdravotní nezávadnost dětské obuvi

V rámci realizace projektu jsou pořádány dvě zásadní aktivity na podporu zviditelnění problematiky zdravotní nezávadnosti dětské obuvi, resp. podpory výběru konstrukčně správné obuvi.

Již na počátku realizace projektu byla vydána publikace pro rodiče s cílem podporovat správný výběr dětské obuvi. Publikace je k dispozici v ústředí SČS a v plném textu je vystavena Zde.

K tématu byla vydána tisková zpráva, která je k dispozici Zde.

V další fázi realizace projektu je organizována národní konference na téma dětské obuvi, při příležitosti výročí založení Baťových podniků ve Zlíně před 120 lety. Upoutávací plakát akce je Zde. Konala se 29. května. Program akce je k dispozici Zde. Akce se zúčastnilo přes 80 zájemců z různých skupin (výroba, obchod, lékařská obec, spotřebitelé, atd.). Tisková informace se závěry k akci je k dispozici Zde, výtah z monitoringu tisku nabízíme Zde

Sborník ze sympozia je k dispozici Zde. Prezentace předsedy SČS L. Dupala se zaměřila na problematiku (dosud neexistující) evropské normalizace požadavků na dětskou obuv. Je k dispozici Zde. Zástupce projektového partnera Florence Betchard ze Švýcarska informovala o projektu této spolupráce a zmínila zkušenosti své spotřebitelské organizace s problematikou bezpečnosti dětské obuvi - viz Zde. Ze škály všech prezentací zmíníme ještě výstup Dr. Mayerové z ČOKA, která představila výsledky studie o dopadech dětské obuvi na zdravotní stav dětské populace (z technických důvodů ho není možno na stránky umístit).

K tématu byla zpracován v rámci projektu rovněž dokument o správné praxi, který dáváme k dispozici Zde.