Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Publicita projektu

Publicita je důležitou součástí každého projektu. Slouží nejenom ke zviditelnění aktuálních výstupů a jejich šíření cílovým skupinám, ale má zásadní význam pro udržitelnost projektových aktivit do budoucna.