Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Studijní cesta k realizaci projektu

Projektovým partnerem je švýcarské spotřebitelské sdružení Fédération romande des consommateurs. Je to největší švýcarské sdružení, působí prioritně ve francouzsky mluvících oblastech. Zastupuje Švýcarsko v ANEC, evropské spotřebitelské organizaci pro standardizaci. Je proto nejvhodnějším partnerem pro realizaci sub-projektu.

V prosinci 2013 se konala pro dva realizátory projektu studijní cesta do Švýcarska, Lausanne. Byl splněn cíl upřesnit program a harmonogram příští spolupráce i diskutovat konkrétní problémy zapojení spotřebitelů do technické normalizace na národních úrovních, na úrovni evropské, případně mezinárodní.

Zpráva ze studijní cesty je k dispozici Zde.

Jedním z důležitých dokumentů pro realizaci projektu švýcarsko-české spolupráce je národní program pro zapojení spotřebitelů do normalizace, který byl v rámci studijní cesty konzultován. Je k dispozici Zde.