Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Bezpečné hřiště

Jedním z témat řešení projektu podpořeného švýcarskou vládou a zaměřeného na zapojení spotřebitelů do normalizace je bezpečnost hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení. K tomuto tématu jsou obecně ustaveny speciální stránky SČS - Zde.

V projektu je v průběhu prvních měsíců roku 2014 uspořádáno k tématu bezpečných hřišť několik seminářů v různých místech ČR. Určeny jsou pro provozovatele hřišť a sportovišť a předmětem je proškolení, jak zajistit soulad provozovaných zařízení s evropskými normami. O programu a jednotlivých akcích podáváme informace Zde.

S podporou projektu švýcarsko-české spolupráce je dále produkována metodika pro správný provoz dětských hřišť a sportovišť s cílem prevence úrazů dětí a mládeže na nich. Podstatou správné praxe je zajištění souladu s evropskými normami. Publikace je vydáváná tiskem a v plném textu je k dispozici e-verze Zde.