Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Národní koordinace spotřebitelů pro ISO COPOLCO

Sdružení českých spotřebitelů, resp. Kabinet pro standardizaci od roku 2009 zajišťují pro člena ISO COPOLCO, kterým je národní normalizační orgán (ÚNMZ), koordinaci spotřebitelských postojů pro politiky ISO COPOLCO. Tato koordinace je realizována v rámci ročních Plánů standardizace – Programů rozvoje technické normalizace a je z ÚNMZ/ČAS finančně podpořena. Více informací k ISO COPOLCO nabízíme ve speciální sekci Zde

Naše koordinační aktivity zahrnují odbornou přípravu a účast plenárních zasedáních (Zde), mezinárodních pracovních skupinách (Zde), koordinaci v národní pracovní skupině (Zde) ad.  Na této stránce nabízíme konkrétní souhrnné informace o rozsahu prací prováděných v jednotlivých letech s odkazem na jednotlivé výstupy. 

Obvykle koordinace dle úkolu schváleného pro daný rok zahrnuje zajištění zasedání národní  pracovní skupiny, odborné zapojení do mezinárodní PS ISO COPOLCO pro zapojení spotřebitelů do standardizace, v news letter ISO COPOLCO jsou zveřejněny jedna až dvě informace o situaci v ČR, bývá aktualizován seznam dokumentů ISO/IEC a CEN/CLC s doporučením k překladu, a další pravidelné či specifické aktivy dle příslušné závěrečné zprávy.

2019: Závěrečná zpráva - ke zveřejnění je oprávněn objednatel - ČAS.

2018: Titulní list úkolu - Zde; Závěrečná zpráva - Zde

2017: Titulní list úkolu - Zde; Závěrečná zpráva - Zde

2016: Titulní list úkolu - Zde; Závěrečná zpráva - Zde.

2015: Titulní list úkolu - Zde; Závěrečná zpráva - Zde

2014: Titulní list úkolu - Zde; Závěrečná zpráva - Zde.

2013: Titulní list úkolu - Zde; Závěrečná zpráva - Zde

2012: Titulní list úkolu - Zde; Závěrečná zpráva - Zde

Výstupy za rok 2009 - 2011 jsou uloženy v archivu SČS.