Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

14 Zranitelní spotřebitelé - zapojení do normalizace 

Ochrana zájmů zvláště zranitelných spotřebitelů se promítá do všech normalizačních témat. Náš program priorit však tuto oblast specificky vyjímá jako samostatné téma. Zahrnuje děti, zdravotně postižené osoby i seniory (Zde). Priority naší Koncepce 21 zahrnují téma zranitelných spotřebitelů také (Zde).

V Evropě ji pro nás je jednou z aktuálních priorit Akt o přístupnosti (směrnice o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb), schvalovaný řadu let, a během projednávání významně okleštěný. Pro zajímavost: žádné ministerstvo se nechtělo ujmout úlohy jeho zavedení do právního řádu ČR, až vláda musela rozhodnout, že to bude MPO. Směrnice je k dispozici Zde. Tématu jsme se již věnovali (byl na programu zasedání Programového výboru Kabinetu, aj.), a budeme proces transpozice i jeho uplatňování sledovat. K jeho provádění mají být využívány technické normy.

Ve vztahu k našim aktivitám směrem k seniorům odkazujeme na náš web senior-ombudsman Zde. Ve vztahu k ochraně a prevenci úrazů dětí odkazujeme na značku pro bezpečná hřiště - Zde. Zejména ve vztahu k bezpečnosti dětských hřišť a sportovišť se jedná o záměr prosazování technických norem. Ve vztahu k seniorům se jedná často o ochranu spotřebitelů komplexně, ale i zde jsme v minulých letech realizovali projekty ve vztahu k posilování úlohy norem (snadnost otevírání obalů).

Souhrn k vývoji hlavních normalizačních témat nabízíme za rok 2018 - Zde. Bohužel, omezená kapacita Kabinetu neumožnila zpracovat aktuálnější souhrny, přitom se v této oblasti toho tolik děje...

(Archiv: 2017 Zde, 2016 Zde, 2015 Zde.)