Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Publikace

Sdružení Českých spotřebitelů vydalo řadu publikací, z nichž většina má přímou vazbu na technickou normalizaci, zvyšování informovanosti o ní, podporu využívání norem aj. nástrojů standardizace atp. Plné texty jsou k dispozici Zde. Specificky upozorňujeme na edici top-normy - Zde.

V roce 2013 začal Kabinet ve spolupráci s SČS vydávat elektronický žurnál s novinkami o zapojení spotřebitelů do normalizace. Vycházel do r. 2017 jako čtvrtletník, od r. 2018 3x ročně. V minulých letech edici podpořili některé mezinárodní projekty, poté ÚNMZ/ČAS. V r. 2019 jsme byli nuceni z finančních důvodů edici pozastavit.

Dosavadní vydání zde nabízíme:

E-žurnál 3/2018 Zde

E-žurnál 2/2018 Zde

E-žurnál 1/2018 Zde

E-žurnál 4/2017 Zde

E-žurnál 3/2017 Zde

E-žurnál 2/2017 Zde

E-žurnál 1/2017 Zde.

E-žurnál 4/ 2016 Zde

E-žurnál 3/ 2016 Zde.  

E-žurnál 2/ 2016  Zde

E-žurnál 1/ 2016  Zde

E-žurnál 4 / 2015 Zde.

E-žurnál 3 / 2015 Zde.

E-žurnál 2 / 2015 Zde.

E-žurnál 1 / 2015 Zde.

E-žurnál 4 / 2014 Zde.

E-žurnál 3 / 2014 Zde

E-žurnál 2 / 2014 Zde.

E-žurnál 1 / 2014 Zde

E-žurnál 4 / 2013 Zde.

E-žurnál 3 / 2013 Zde.

E-žurnál 2 / 2013 Zde.

E-žurnál 1 / 2013 Zde.

.

Doporučujeme Vaší pozornosti sborníky vydávané ÚNMZ – Zde. (http://www.unmz.cz/sborniky_th/seznam1.htm).